Corredoria d'assegurances

Intermediem tot tipus d’assegurances amb la creació de programes específics per a cada client, assessorant per la cobertura dels riscos de les persones, béns, patrimonis, interessos i responsabilitats. La nostra especialitat és el món de l’empresa, les administracions públiques, les institucions, i evidentment els clients particulars.

Treballem amb les principals asseguradores del mercat, analitzant sempre els seus productes i tenint en compte els nivells de solvència i servei comercial.

La nostra premissa és donar un acurat servei professional, contractant les pòlisses amb les millors garanties i preus, actualitzant-les en funció de les necessitats dels nostres clients i dels canvis normatius i si succeeix el sinistre, assistir a l’assegurat per tal d’obtenir la justa indemnització en el més curt termini.

Margall i Caixàs S.L., Corredoria d'Assegurances inscrita en el Registre DGPFAT amb la clau J01149. Concertada l’assegurança de responsabilitat civil i acreditada la capacitat financera d’acord amb l’article 27.1 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades.