Condicions legals d'ús

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d'11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d'informació general d'aquest lloc web:

La titularitat d'aquest lloc web, www.margallicaixas.com, (d'ara endavant, Lloc web) l'ostenta: Margall i Caixàs, S.L., amb CIF: B17356601, i les dades de la qual de contacte són:

Adreça: C / Nou, 106 17600 - Figueres (Espanya)
Telèfon de contacte: 972 51 41 27
Email de contacte: info@margallicaixas.com

DEFENSOR DEL CLIENT: MARGALL I CAIXÀS S.L. en compliment d'allò que disposa la normativa d'aplicació us informem que disposem d'un servei d'atenció al client.

Podeu presentar les queixes i reclamacions en aquesta mateixa oficina (adreçades al defensor del Client) o bé directament a:

Sr. Ramon Nicolazzi Angelats advocats@advocatsnx.com
Gran Via de Jaume I, 64, 5è (17001 - Girona)
Telèfon de contacte:972 20 64 83 // Fax: 972 21 89 22

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D'ÚS

L'objecte de les condicions: El Lloc web

L'objecte de les presents Condicions Generals d'Ús (d'ara endavant, Condicions) és regular l'accés i la utilització del Lloc web. A l'efecte de les presents Condicions s'entendrà com a Lloc web: l'aparença externa dels interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l'arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com en l'arbre de navegació (d'ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que si escau ofereixi als Usuaris (d'ara endavant, Serveis). MARGALL I CAIXÀS es reserva la facultat de modificar, a qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L'Usuari reconeix i accepta que a qualsevol moment MARGALL I CAIXÀS pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d'aquests elements que s'integren en el Lloc web o l'accés als mateixos.

A part del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés, i que hagués contractat l'Usuari, alguns dels Continguts o Serveis oferts per MARGALL I CAIXÀS o, si escau, tercers a través del Lloc web poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del Contingut o Servei, en aquest cas s'especificarà de forma clara i/o es posarà a la disposició de l'Usuari les corresponents Condicions Generals o Particulars per les quals això es regeixi.

La utilització dels Continguts no requereix prèvia subscripció o registre algun.

L'Usuari

L'accés, la navegació i ús del Lloc web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l'Usuari i MARGALL I CAIXÀS, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d'Usuari, per la qual cosa s'accepten, des que s'inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l'anterior, es recomana a l'Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc web.

El Lloc web de MARGALL I CAIXÀS proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'Usuari assumeix la seva responsabilitat per realitzar un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per MARGALL I CAIXÀS sense que sigui contrari al que es disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc web.

MARGALL I CAIXÀS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, MARGALL I CAIXÀS no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que pugui haver-hi.

El mer accés a aquest Lloc web no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre MARGALL I CAIXÀS i l'Usuari.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc web de MARGALL I CAIXÀS es dirigeix a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc web.

El Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. MARGALL I CAIXÀS no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui total o parcialment. Si l'Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà d'assegurar-se que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint MARGALL I CAIXÀS responsabilitat alguna que es pugui derivar d'aquest accés.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

MARGALL I CAIXÀS no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc web, ni dels Continguts o Serveis. MARGALL I CAIXÀS farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest Lloc web no vagi a ser ininterromput o que estigui lliure d'error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al que pugui accedir-se a través d'aquest Lloc web, estigui lliure d'error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l'Usuari. En cap cas MARGALL I CAIXÀS serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés, navegació i l'ús del Lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

MARGALL I CAIXÀS tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES

Política de privadesa i cookies

VI. POLÍTICA D'ENLLAÇOS

S'informa que el Lloc web de MARGALL I CAIXÀS posa o pot posar a la disposició dels Usuaris mitjans d'enllaç (com, entre uns altres, links, bàners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i motors de cerca en el Lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca d'i accés a la informació disponible en Internet, sense que pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

MARGALL I CAIXÀS no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

MARGALL I CAIXÀS en cap cas revisarà o controlarà el contingut d'altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

MARGALL I CAIXÀS no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l'accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per MARGALL I CAIXÀS i que siguin enllaçats en aquest Lloc web.

L'Usuari o tercer que realitzi un hipervínculo des d'una pàgina web d'un altre, diferent, lloc web al Lloc web de MARGALL I CAIXÀS haurà de saber que:

No es permet la reproducció —total o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc web sense autorització expressa de MARGALL I CAIXÀS.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web de MARGALL I CAIXÀS, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.

A excepció del hipervínculo, el lloc web en el qual s'estableixi dit hiperenlace no contindrà cap element, d'aquest Lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de MARGALL I CAIXÀS.

L'establiment del hipervínculo no implicarà l'existència de relacions entre MARGALL I CAIXÀS i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de MARGALL I CAIXÀS dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

VII. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

MARGALL I CAIXÀS per si o com parteix cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de MARGALL I CAIXÀS.

L'Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de MARGALL I CAIXÀS. Podrà visualitzar els elements del Lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L'Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc web.

En cas que l'Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a MARGALL I CAIXÀS a través de les dades de contacte de l'apartat d'INFORMACIÓ GENERAL d'aquest Avís Legal i Condicions Generals d'Ús.

VIII. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

MARGALL I CAIXÀS es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc web i Continguts, o per l'incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l'Usuari i MARGALL I CAIXÀS es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació a la interpretació i/o a l'aplicació d'aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

Última modificació: 12 de febrer 2019